top of page

Gældssanering

Er dit firma gået Konkurs ? Er du blevet alvorligt syg eller skilt? 

 

Er gælden idag meget stor og uoverkommelig?

 

Jeg er parat til at hjælpe dig med at komme godt videre, f.eks. med en gældssanering.

 

 

Gældssanering opnås gennem skifteretten.

 

Du skal afvikle din gæld som udgangspunkt over 5 år, med et afdrag der er tilpasset din økonomiske situation.

 

 

Det er en stor misforståelse blandt mange at hvis gælden er tilstrækkelig stor, så får man en gældssanering.

 

Disse forudsætninger er urigtige.

 

At få en gældssanering kræver følgende:

 

Din gæld er håbløs. Din gæld er uoverskuelig.

Individuelt fra person til person, vurderes det, hvornår en gæld betragtes som håbløs og uoverskuelig, da det afhænger af, hvor stor en indtægt den enkelte har. I forhold til gældende retspraksis kan det siges, at jo højere indtægt du har, jo større skal gælden være for, at du kan få gældssanering.

 

 

Gældens størrelse er ikke den eneste faktor i forhold til at få en gældssanering.

 

 

Din personlige forhold skal gennemgåes. Har du fast arbejde med en fast indtægt? Har du tidligere betalt af på din gæld, osv. 

 

Er der forbrugsgæld? Har du afdraget på gælden, hvis du har haft mulighed for det?

 

Har du en stabil indtægt?

Har du en fast bolig?

 

En gældssanering søges ved at indgive en ansøgning til Skifteretten.

 

Kontakt mit kontor på 31101747 og aftale et mødetidspunkt. Så kigger jeg på din sag gratis den første time.

bottom of page