top of page

RETSOMRÅDER

EU Familiesammenføring

Svensk udlændingeret

Etablering i Sverige og svensk opholdsret

Svensk permanent opholdstilladelse

Inddragelse af svensk opholdstilladelse

Svensk statsborgerskab

Skilsmisse, forældremyndighed og samvær inden for svensk lovgivning

Udlændingeret

Asyl
Familiesammenføring
Permanent opholdstilladelse
Studietilladelse
Arbejdstilladelse
Visum
EU-reglerne
Statsborgerskab
Inddragelse og bortfald

Udvisning

Strafferet

Grundlovsforhør
Fængselsbesøg
Fristforlængelser
Retsmøder

Socialret

Førtidspension, samt revurdering af førtidspension

Ledighed og beskæftigelsessystemet

Rettigheder som følge af handicap

Servicetilbud til ældre og handicappede

Tilbud til børn med særlige behov

Tvangsfjernelse og frivillig anbringelse af børn

Trafikskader
Personskader
Piskesmæld
Patientskader
Arbejdsskader
Voldsofresager
Private forsikringer

Privatret

Skilsmisse
Bodeling
Børnesager
Forældremyndighed
Ægteskab
Ægtepagter
Testamenter
Dødsbosager

Byggesager

Entrepriseret

Entrepriseaftaler

Fast ejendom

Gennemgang af købsaftale
Køberrådgivning

Køberpakke

Udarbejdelse af lejekontrakter

Genforhandling af lejekontrakter

Tvister i lejeforhold

Mægling

Gældssanering

Har du gammel gæld? 

Er gælden meget stor og uoverkommelig?

bottom of page